"Zespół Ludowy Babiak"

  "Zespół Ludowy Babiak" został założony w latach 60-tych przy Kole Gospodyń Wiejskich. Od 1971r zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku. Prowadzony był przez Kiszczak Stefanie. Obecnie członkami zespołu są: Sabina Rosińska, Ryszard Rybicki, Krystyna Rosińska, Marianna Dul, Jadwiga Jeziurska, Maria Zagórowska, Jadwiga Szmigiel, Genowefa Rybicka i Ryszard Prażanowski. Zespół posiada stroje Kujaw Borowych. W repertuarze zespołu występują autentyczne pieśni z tego rejonu. Zespół corocznie bierze udział w dożynkach organizowanych na terenie Gminy Babiak oraz zapraszany jest na występy do sąsiednich gmin.

Osiągnięcia:

1996r - Nagroda Wojewody Konińskiego na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Kramsku

1997r - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brzezinach 2000r - Wyróżnienie na XVII Przeglądzie Zespołów Ludowych w Wierzbinku

2000 - Nagroda na Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy

2001r - Nagroda Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbinek na XVIII Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Wierzbinku

2004r - Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego w XXI Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych o Wierzbową Witkę

2007r - Nagroda w Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych O Babiacką Fajkę