Gminna Orkiestra Dęta

  Gminna Orkiestra Dęta powstała w 1997 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii ks. Józefa Osydy,dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku - Piotra Cedzidło i Ryszarda Prażanowskiego. Celem tego przedsięwzięcia była reaktywacja orkiestry dętej na terenie gminy Babiak. Znakomita część instrumentów przekazanych przez OSP w Babiaku wymagała remontu. Po przekazaniu instrumentów zostały wyremontowane i wciągu 10 lat działalności zakupiono nowe i używane instrumenty takie jak : 6 trąbek, 3 puzony, 2 rogi, 3 saksofony, 2 klarnety, tubę Es, perkusję, bęben wielki, czynele, alt Es, flet prosty. Pierwszym kapelmistrzem był Władysław Wiśniewski. Następnie w 1999 batutę przejął Piotr Cedzidło- dyrektor GOK, wielce oddany działalności społecznej oraz krzewieniu kultury .
Orkiestrę tworzą uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich, studenci i osoby starsze. Obecnie składa się z 24 muzyków grających oraz kilku osób, które są w trakcie nauki. Większość obsady zespołu stanową mieszkańcy gminy Babiak. Główne kierunki działalności orkiestry to koncerty, konkursy i festiwale na szczeblu powiatowym i międzypowiatowym. Orkiestra koncertowała na wyjazdach w Poznaniu,Rychwale, Krościenku n/D i Szczawnicy. Oprócz różnorodnych przeglądów i konkursów orkiestra czynnie uczestniczy we wszelkich uroczystościach gminnych i parafialnych .Główne kierunki repertuaru to: muzyka rozrywkowa, klasyczna i filmowa, jak również marsze pochodowe i żałobne, hymny oraz pieśni religijne .Ciężka praca kapelmistrza, oraz zapał i zaangażowanie muzyków powoduje, iż z miesiąca na miesiąc orkiestra podnosi swój poziom artystyczny. Wierzymy, że determinacja całego zespołu będzie z roku na rok owocowała coraz większymi sukcesami!

Skład orkiestry:

DYRYGENT
Piotr Cedzidło

FLET POPRZECZNY
Gauden Marta
Krygier Karolina
Wydziałkowska Anna

SAKSOFONY
Altowe:
Grunt Andżelika
Kotowski Artur
Jabłoński Tomasz
Tenorowe:
Kościelak Łukasz
Jabłoński Karol

TRĄBKI
Prażanowski Mariusz
Kompanowski Marek
Drzewakowski Michał
Grzegorczyk Mateusz
Czajkowski Michał
Murawicz Błażej

PUZON
Kędzierski Patryk
Dominik Ostrowski

WALTORNIE
Drzewakowska Maria

SAKSHORNY
Barytonowe:
Grzegorczyk Arkadiusz

TUBY
Stasiak Wojciech
Łukaszewski Radosław

GITARA BASOWA
Drapiński Piotr

INSTRUMENTY PERKUSYJNE
Jaroszewski Szymon
Jasiński Marcin
Prażanowski RyszardOsiągnięcia:

- Statuetka Starosty Konińskiego w III. Rychwalskich Impresjach Muzycznych 2006

- Nagroda na XVIII. MIędzypowiatowym Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych "O Kleczewską Wieżę" 2008r.

- Dyplom za zajęcie II. miejsca w "Festiwalu Orkiestr Dętych Wielkopolski Wschodniej" Grzegorzew 2011