Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych- Grzegorzew 2010